King Bay Nhơn Trạch
 
 
 

Quận 9 : Bản đồ quy hoạch Quận 9 Tp.HCM đến năm 2020

Ngày đăng: 18-01-2015 10:01:39

UBND Thành phố HCM đã ban hành Quyết định 3254/QĐ-UBND về quy hoạch sử dụng đất quận 9 đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) của quận 9.
 
Theo quy hoạch, đến năm 2020 tổng diện tích đất tự nhiên của quận 9 là 11.389, 6 ha, trong đó: Đất nông nghiệp có diện tích 1.490 ha, Đất phi nông nghiệp có diện tích 9.899,6 ha.
 
Trong đất phi nông nghiệp, cơ cấu đất được phân bổ như sau: Đất phát triển hạ tầng có diện tích 2.315,2 ha, Đất ở đô thị có diện tích 3.105,8 ha, Đất quốc phòng có diện tích 283 ha, Đất sông suôi và mặt nước chuyên dùng có diện tích 1.804,5 ha, Đât cơ sở sàn xuât kinh doanh có diện tích 1.695,4 ha…
 
Trong giai đoạn từ năm 2011 – 2020, chuyển mục đích sử dụng 2.662 ha đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp.

 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của quận 9.

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/2000 QUẬN 9 TẠI TP.HCM :
+ Đồ án điều chỉnh (mở rộng) quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm và dân cư quận 9, phường Long Trường - Trường Thạnh, quận 9.
Theo QĐ Số : 4043/QĐ-UBND Ngày 26/07/2013.
+ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phía Bắc đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, phường Phú Hữu, quận 9.
Theo QĐ Số : 4793/QĐ-UBND Ngày 04/09/2013.
+ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Long Thạnh Mỹ (khu 2), phường Long Thạnh Mỹ, quận 9.
Theo QĐ Số : 4791/QĐ-UBND Ngày 04/09/2013.
+ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư hiện hữu khu phố 2, 3 phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9.
Theo QĐ Số : 3627/QĐ-UBND Ngày 05/07/2013.
+ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Xóm Mới 2, phường Phước Long B, quận 9.
Theo QĐ Số : 3726/QĐ-UBND Ngày 09/07/2013.
+ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4 phường Phước Long A, quận 9.
Theo QĐ Số : 3790/QĐ-UBND Ngày 12/07/2013.
+ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Ích Thạnh, phường Trường Thạnh, quận 9.
Theo QĐ Số : 3791/QĐ-UBND Ngày 12/07/2013.
+ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, phường Hiệp Phú, quận 9.
Theo QĐ Số : 3468/QĐ-UBND Ngày 29/06/2013.
+ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư phía Đông đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9.
Theo QĐ Số : 4802/QĐ-UBND Ngày 04/09/2013.
+ Đồ án điều chỉnh và mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Bắc Rạch Chiếc, quận 9.
Theo QĐ Số : 3061/QĐ-UBND Ngày 15/06/2011.
+ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu đô thị mới Long Bình, quận 9.
Theo QĐ Số : 5528/QĐ-UBND Ngày 29/10/2012.
+ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư dọc đường Nam Cao, phường Tân Phú, quận 9.
Theo QĐ Số : 3484/QĐ-UBND Ngày 29/06/2013.
+ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Bến xe Miền Đông và ga depot, phường Long Bình, quận 9.
Theo QĐ Số : 7132/QĐ-UBND Ngày 30/12/2013.
+ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu giáo dục - đào tạo đại học tại phường Long Phước, Quận 9.
Theo QĐ Số : 4765/QĐ-UBND Ngày 15/09/2012.


Tin tức cùng loại

Viết lời bình

Họ tên
Mã bảo mật
Email:
Nội dung